فایل|بررسی نرم افزارهایPower Point و access و اصول کار آنها|

بررسی نرم افزارهایPower Point و access و اصول کار آنهابررسی نرم افزارهایPower Point و access و اصول کار آنها|30013092|wkh30013249|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان بررسی نرم افزارهایPower Point و access و اصول کار آنهاقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .آشنايي با Power PointمقدمهPresentation (نمايش)روش فعال شدن Start upContact Wizard AutoDesign TemplateBlank Presentationنماهاي Power Pointآشنايي با چند اصطلاح در Power Pointتنظيمات لازم براي بهينه كردن نحوه نمايش Tools/Option/Viewطراحي با استفاده از Apply Designاضافه كردن توضيحات به يك اسلايدآشنايي با پنجره New slide و معرفي چند Layoutادامه معرفي Layoutاستفاده Master و ضرورت استفاده از آنگروه بندي اشيا داخل اسلايدشماره گزاري اسلايد هااجرايي كردن يك فايل در Power PointSetup ShowUnit ' Ese Loop ContinuouslyShow Without NarrationWithout Animation ShowShow ScrollbarCustom ShowSlide TransitionRehearse TimingRepeatCustom Animationآشنايي با Wordبررسی محیط کار واجزای انTitle barMenu barTool barScroll barStatus barبررسی accessمقدمهاصول کارتعاریف واصطلاحاتاجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتیTableقواعد نام گذاری فیلد هامعرفی پنجره هاData baseData typeانواع عملگر هااصول کار با رابطه ها وفیلد هاارتباط بین جدول هاجستجو رکوردهاQueryایجاد queryشناسایی اصول انجام عملیاتنحوه شرط گذاری بر اساس نوع فیلدفرمفرم وچگونگی نمایشروش های مختلف ایجاد فرمشناسایی اصول کار با جعبه ابزارمعرفی وشناسایی ابزار tool boxشناسایی اصول تغییر اندازهشناسایی اصول انتخاب وجایگزینیشناسایی اصول تغییر اندازهشناسایی اصول تغییر چارچوب ورنگ یک کنترلافزودن یک تصویر به فرمتوانایی کار با گزارشاتشباهت ها وتفاوت ها بین فرم ها وگزارش هاشناسایی با اصول کار با انواع گزارش هابررسی طراحی reportطرز کار با report wizardاضافه کردن تاریخ وزمان شماره صفحه برای گزارشاتشناسایی وساخت گزارشات پیشرفتهمقدمه :

از آنجايكه دربين علوم معاصر ،علم كامپيوتر (انفورماتيك)جزء جديدترين علوم ودانشها است ،در نتيجه به لحاظ كتب مرجع وجامع وكافي بويژه در زبان فارسي در ميان متقاضيان خود اظهار عجز مي نمايد .افزون بر اين ،دانش كامپيوتر بنا به اقتضاي جوانبش ،در حال پيمودن بحران هاي اوليه ميسر است .لذا ،انتظاري غير از تحولات وتلاطمات روزانه در زمينه نشر كتب،نشريات متعدد ونرم افزارهاي گوناگون در زمينه هاي مختلف كامپيوتر نمي توان داشت.اما هر كدام از موارد فوق (نشر كتاب ،نشريات متعددونرم افزارهاي گوناگون)نيز به نوبه خود دوران جواني راطي ميكنند وبعنوان مرجعي جامع وكامل وقابل اتكاءمحسوب نمي شوند.حال طبيعي است ره پويان اين علم كه خود نيز اغلب در اول مسير هستند،دوران شتاب را طي نمايند و باديد جوان وبهت زده خود باعث شوند تا دانش آموختگان برخي علوم ديگر كه در حال سكون وركوردبسر ميبرند واحيانا"كار آمد نيستند ويا بدليل اشباع جامعه از آنان دچار اضطراب وتلاطم شده آب را گل آلود ببينند وبه ناچارجامه اين علم جديد (كامپيوتر)را به ناحق وبدور از چشم تيزبين متوليان واقعي واصلي آن به تن كشيده واين دانش جوان كه مي رودتا جهان بشريت از جمله تمامي علوم ديگر رامتحول سازد ،راپله ترقي اقتصادي خود ساخته وبدون هيچ گونه دغدغه ازآيتده وسرنوشت آن درجامعه مشغول تجارت از طريق آن هستند.اميد است رشد جامعه اسلامي در ميهن عزيزمان به مرحله ايي برسد كه هر صاحب علم ودانش پژوهي در جهت تخصص خويش گام بردارد .بدين معني كه تحصيل كردگان رشته هاي مديريت در جهت مديريت،متخصصين رشته هاي صنايع وبرق.... نيز در جهت رفع نيازمنديهاي جامعه نسبت به تخصصشان طي طريق نمايند.مطالب دیگر:
📃تحقیق درباره فلسفه هنر از ديدگاه اسلام 📃تحقیق درباره فناوري ترمز📃تحقیق درباره فواید شنا📃تحقیق درباره فوائد گیاهان📃تحقیق درباره فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 📃تحقیق درباره فيزيک و فلسفه📃دانلود تحقیق درباره قاجـاريه📃تحقیق درباره قاچاق کالا 📃تحقیق درباره قاره آسيا📃تحقیق درباره قرآن نازله ای عربی 📃تحقیق درباره قرآن و آخرت📃تحقیق درباره قرآن و علم📃تحقیق درباره قرآن و مهدويت 📃تحقیق درباره قضاء حتمى و غير حتمى📃تحقیق درباره قلم 📃تحقیق درباره قواعد کلي براي آب درماني📃تحقیق درباره قوانين و مقررات بازي تنيس📃تحقیق درباره قیام 15 خرداد📃تحقیق درباره كار عملي در سازمان ها📃تحقیق درباره كارآفريني چيست📃تحقیق درباره كارآموزي عمران📃تحقیق درباره كمال نهايي انسان 📃تحقیق درباره كنترل برگردان استنباط كمبود رطوبت در نيكوتيانا تاباكوم 📃تحقیق درباره كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز 📃تحقیق درباره كواترنر