فایل|بررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي به|

بررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي بهينه سازي آنبررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي به|30017043|wkh30013249|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان بررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي بهقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

ينه سازي آنفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 48

1. مبدلهاي دو لوله اي2. مبدلهاي لوله مارپيچي3. مبدلهاي لوله پوسته اي1. مبدلهاي دو لوله ايكه به صورت U شكل ساخته مي شود يكي ازدو سيال درلولة داخلي وديگري درمجراي حلقوي بين دو لوله جريان دارند.لوله هاي هم محور به صورت مستقيم ساخته شده اند وبوسيله زانوي c ْ180 در يك انتها به هم متصل مي شوند مبدلهاي حرارتي دولوله اي درمواقعي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز كوچك باشد وبخصوص موقعي كه يكي از دوسيال گازمايع لزج ويا دبي آن كم باشد كاربرد دارند. اين مبدلها براي مواردي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز از 50 متر مربع كوچكتر است مناسب است .مبدل حرارتي به منظور انتقال انرژي حرارتي بين دو سيال در دماهاي مختلف بكار مي رود .مبدلهاي حرارتي در سيستمهاي تبريد، تهويه مطبوع ، پالايشگاهها، اتومبيلها ،صنايع توليد ،نيروگاهها، بازيابي حرارت و بسياري موارد ديگر بكار ميرود.2. مبدلهاي لوله مارپيچياز يك يا چندحلقه لولة مارپيچ تشكيل شده اند كه داخل يك محفظه قرارمي گيرند .ابتدا وانتها لوله هاي مارپيچ به لوله هاي اصلي ورودي و خروجي متصل مي شوند.جنس لوله هاي مارپيچ معمولاً فولاد كربن دار ، مس و آلياژهاي آن ، فولاد ضد زنگ و آلياژهاي نيكل مي باشد .اگرسيالات لزج باشند از لوله هاي پره دار نيز استفاده مي شوند.اين نوع مبدلها براي سطح تبادل حرارتي كمتر از m230وفشار هاي كمتر از 40 اتمسفرمناسب هستند .3. مبدلهاي لوله پوسته اياز متداولترين نوع مبدلهاي ،مبدلهاي لوله پوسته اي است كه براي انتقال حرارت مايع –مايع، مايع – سيال درحالت تبخير و مايع –سيال درحالت تقطير بكارميروند.اين مبدل ازيك پوسته وتعدادي لوله U شكل با پره هاي طولي در داخل آن تشكيل شده است وسيال سمت پوسته در امتداد وموازي لوله ها جريان دارد .لوله هاي مبدلهر مبدل لوله پوسته اي از تعداد زيادي لوله تشكيل شده است كه يك سيال در داخل وسيال ديگر درخارج آن جريان دارد . لوله ها اجزاي اساسي ومهم مبدلها مي باشند ،وسطح انتقال حرارت بين سيال جاري در درون لوله ها وسيال خارج آنرا تشكيل مي دهند .لوله ها معمولاً از نوع بدون درز كششي يا اكسيژن توليد مي شوند ولي اخيراً نوع درزدار (جوشكاري شده) نيز متداول شده است و جنس آن به نوع سيال بستگي داردو معمولاًاز فلزات، آلياژهاي فلزي و يا موادغير فلزي مانند پلاستيك ها است .اگر ضريب انتقال حرارت جابجايي سمت پوسته كم باشد از لوله هاي فين دار استفاده مي شود.قطر خارجي لوله ها استاندارد ( ، ،1، 1، 1)اينچ مي باشد .ضخامت ديواره لوله ها در واحدB.W.G اندازه گيري مي شود.اصول كلي در طراحي مبدلهاي حرارتياولين مرحله درطراحي مشخصات و فرضيات مساله مي باشد ،بطوركلي مساله خاصي كه براي طرح يك مبدل حرارتي مطرح مي گردد ممكن است حاوي اطلاعات خيلي كم از قبيل دماهاودبي ها ي دوجريان گرم و سرد بوده ويا در مقابل ،داراي اطلاعات بسيار زياد همراه با جزئيات بيشتر باشد . در مسالة مورد نظرما علاوه بر دبي هاودماهاي وسيال ،عوامل ديگري ازقبيل فشارها ودماها ي كاركردي ،افت فشارهاي مجاز، بارحرارتي لازم ، اندازه مناسب ،محدوديت وزن ، قيمت و هزينة مجاز ،مواد لازم و همچنين نوع وآرايش مبدل نيزمطرح است . با افزايش خواسته هها و قيود طراحي ،انتخاب وطرح مبدل مناسب ،مشكل تر گرديده ومبدلي كه بتواند همه شرايط را ارضا نمايداز محدوديت بيشترو تنوع كمتري برخوردار است . بر اساس مشخصات مساله و نيز تجربه ، نوع مبدل وآرايش جريانها انتخاب مي گرد .تجزيه و تحليل مبدلهاي حرارتي شامل محاسبات انتقال حرارت ،افت فشارويا تعيين ابعاد هندسي بوده و براي انجام محاسبات مربوطه ،عواملي از قبيل مشخصات سطوح وخواص هندسي انها، خواص فيزيكي سيالها ونيز مشخصات مساله لازم هستند. منظوراز مشخصات سطوح ،خواص حرارتي واصطكاك آنها مانند منحني هاي JH وfبرحسبRe مي باشد.

مطالب دیگر:
📌پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 2📌پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 2 - تمارین - ادامه📌پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 2 - تمارین📌پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 1📌پاورپوینت اصول حسابداری 1📌پاورپوینت آموزش روش های تدریس📌پاورپوینت بررسی انجمادی جوشکاری در فولاد های زنگ نزن آستنیتی📌پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات📌پاورپوینت اصول و مهارت های فوریت ها📌پاورپوینت تهيه شرايط كلان برای داشتن پتانسيل‌ های فناوری📌پاورپوینت چالش‌ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی یادگیری تعادل‌ های شیمیایی📌پاورپوینت خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه از اسفندیار فرج وند📌پاورپوینت تحقیق همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس📌پاورپوینت درباره عسل📌پاورپوینت در مورد ابن هیثم و آثار او📌پاورپوینت در مورد سهراب سپهری📌پاورپوینت در مورد محصول شکلات📌پاورپوینت کلیات دوره های زمین شناسی📌پاورپوینت دنباله ها و تصاعدها📌پاورپوینت ساختار اتم📌پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی📌پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 2 از کرباسی یزدی📌پاورپوینت کاربرد رایانه در مدلسازی پروتئین ها📌پاورپوینت فوریت های پزشکی📌پاورپوینت سیستم گوارشی