فایل|بررسی باکتریها، رشد، گروه ها، اثرات محیط بر آنها و انواع باکتری خاک و معایب و مزایای باکتریها|

بررسی باکتریها, رشد, گروه ها, اثرات محیط بر آنها و انواع باکتری خاک و معایب و مزایای باکتریهابررسی باکتریها، رشد، گروه ها، اثرات محیط بر آنها و انواع باکتری خاک و معایب و مزایای باکتریها|30019993|wkh30013249|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان بررسی باکتریها، رشد، گروه ها، اثرات محیط بر آنها و انواع باکتری خاک و معایب و مزایای باکتریهاقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 68

فهرست مطالب

عنواننگاه کلیرشد و تکثیر باکتریهافیزیولوژی باکتریهارده بندی باکتریهاگروههای عمده باکتریهاانتقال ژن در باکتریهااثرات محیط بر باکتریهاانواع باکتری خاکمعایب و مزایای باکتریهامنابع

نگاه کلیباکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند.مقدمهدر عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت یافت می‌شوند، حتی باکتریهایی که از یک سلول منشا می‌گیرند ممکن است از نظر یک یا چند صفت با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوتها نتیجه تغییراتی است که به علت جهش ژنی یا موتاسیون در سلولهای باکتریایی پدید می‌آید. این باکتریهای تغییر یافته ، موتانت Mutant نامیده می‌شوند که از نظر بعضی از خواص نظیر ساختمان آنتی ‌ژن ، حساسیت در مقابل آنتی بیوتیکها و ... با سایر باکتریهای مشابه اختلاف دارند.سهولت تغییرپذیری در باکتریها مربوط به سرعت تقسیم آنهاست. زمان تقسیم یا مدت زمانی که برای تولید یک سلول جدید در باکتریها لازم است، حدود 2 دقیقه و در مورد انسان 20 سال است. مثلا یک سلول باکتری در مدت 18 ساعت 54 نسل بوجود می‌آورد. درحالیکه برای ایجاد همین تعداد نسل انسان بیش از 1000 سال زمان لازم است. پس جهش ژنی در باکتریها نسبت به موجودات عالی خیلی سریع و قابل ملاحظه است.

تاریخچهاینکه پروکاریوتها و یا یوکاریوتها کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملا مشخص نیست. اما مطالعات تفاوتهای ژنتیکی بین یوباکتریها ، آرکئو باکتریها و یوکاریوتها نشان می‌دهد که هر سه گروه از دنیای مشترکی مشتق شده‌اند. شکل باکتریها بر اساس شکل به 6 گروه تقسیم می‌شود. پنج گروه اول را باکتریهای پست و گروه ششم را باکتریهای عالی گویند.تفاوت یوکاریوتها با باکتریهادر کره خاکی تنها دو نوع سلول توسط کلیه ارگانیسمهای زنده تولید می‌شود. سلولهای پروکاریوت (یا هسته ابتدایی). در این گروه هسته ، فاقد غشا است و شامل کلیه باکتریهاست. پروکاریوتها شامل یو‌باکتریها (باکتریهای حقیقی) و آرکئی باکترها (باکتریهای قدیمی) است. اما گروه دیگر یوکاریوتها هستند که دارای غشای هسته و هسته حقیقی می‌باشند. اینگونه هسته در تمام ارگانیسمهای دیگر مانند Algae (جلبکها) Fungi (قارچها) ، پروتوزوئرها (protozoa) و گیاهان (Plant) و جانوران (Animals) یافت می‌شود. پاتوژنهای انسانی تنها در میان یوباکتریها یافت می‌شوند.مشخصات سلول باکتریاکثر باکتریها پوشش سلولی (cell envelope) تولید می‌کنند که شامل غشای پلاسمایی ، دیواره سلولی (cell wall) و پروتئینها و پلی ساکاریدهای تشکیل دهنده آن می‌باشد. بعضی از باکتریها کپسول یا لایه چسبنده تولید می‌کنند. فیلامانهای خارجی (فلاژل و پیلی) ممکن است در باکتریها بوجود آید. دیواره سلولی ، ساختمان سخت و مقاومی است که پروتوپلاست را احاطه کرده و آن را از آسیب فیزیکی و شرایط کاهش فشار اسمزی محیط خارج حفاظت می‌کند. معمولا به باکتری اجازه می‌دهد تا در برابر سطح وسیعی از شرایط محیطی ایستادگی کند پروتوپلاست از غشای سیتوپلاسمی و محتویات آن تشکیل شده است.از نظر محتویات سلولی ، باکتریها سلولهای ساده‌ای هستند. ساختمان اصلی سیتوپلاسم آنها شامل شبکه فیبریلی کروماتین مرکزی یا نوکلئوتید (Nucleoid) می‌باشد که توسط سیتوپلاسم بی‌شکل حاوی ریبوزوم‌ها احاطه شده‌است. اجسام انکلوزیون سیتوپلاسمی یا گرانولهای ذخیره انرژی ، بسته به گونه‌های باکتری ماهیت شیمیایی متفاوتی دارند و مقدار آنها به مرحله رشد و محیط بستگی دارد. بعضی از ساختمانهای سلولی از قبیل آندوسپورها فقط به تعداد کمی از باکتریها محدود می‌شوند.

طبقه بندی باکتریهاباکتریهای پستاین باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، کوکوس و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، باسیل و اگر خمیده باشند ویبریون و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، اسپریل و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، اسپیروکت نامیده می‌شوند.باکتریهای عالی یا رشته‌ایاین باکتریها رشته مانند و اغلب غلاف‌دار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، میسلیوم تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا اکتینومیست نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکل به 6 گروه گرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری و منشعب تقسیم می‌شوند.

مطالب دیگر:
🔑تحقیق جوان و تربيت🔑پاورپوینت زیارت درس نهم فارسی دوم ابتدایی🔑تحقیق حجاب مصونيّت يا محدوديّت🔑پاورپوینت درباره آزمون های عملکردی🔑تحقیق رشد و تکامل انسان🔑تحقیق همه چیز در مورد انقلاب اسلامي🔑پکیج جامع تفسیر نمونه🔑پاورپوینت فصل آواز گنجشک درس فارسی کلاس سوم دبستان🔑تحقیق پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان🔑تحقیق پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی🔑پاورپوینت بوی نرگس درس نهم فارسی اول دبستان🔑پاورپوینت نویسندۀ بزرگ درس یازدهم فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت روش تدریس گروهی🔑پاورپوینت بازار شناسی🔑پاورپوینت من بزرگتر شده ام مطالعات اجتماعی پایه سوم🔑تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل🔑پرسشنامه WCST🔑تحقیق پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان🔑پاورپوینت درس ششم جهت های جغرافیایی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان🔑تحقیق تاریخچه و مزایای و معایب داوری ، رای داور🔑پاورپوینت طراحی معماری مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل 5 بیمارستان و اورژانس🔑پاورپوینت درس هفتم مهمان شهرما فارسی چهارم دبستان🔑پاورپوینت درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابتدایی🔑پاورپوینت پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران درس 18 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی🔑پاورپوینت اقلیم گرم